Wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej ustalona przez preliminarja pokojowe z Ros. Soc. Feder. Republiką Rad i Ukraińską Soc. Republiką Rad, podpisane d. 12 października 1920 r. w Rydze

1921

GeoPortOst

0 Annotations   ·   No Other Contributors